Wij memoreren slechts het volgende:

Dit zijn enkele voordelen van het collectebonnen-systeem, in een tijd waarin men steeds minder met 'geld-op-zak' loopt. Het gebruik van collectebonnen heeft niets te maken met materialisme, maar wel alles met praktische zin door toepassing van wettelijke aftrekmogelijkheden. Belangrijk is dat de kerkleden goed geïnformeerd worden inzake de genoemde voordelen.