Collectebonnen
Een beproefd systeem!


Documentatie over de fiscale aftrekmogelijkheden van collectegeld ten gunste van uw kerk en informatie over de vervaardigingskosten van collectebonnen.
De collectebon is een geldswaardig product.
Het is een geregistreerd handelsmerk, waarop auteursrecht berust.
Nadruk ongeoorloofd.